Ladok

Planerat underhåll i Jira

Onsdag, 2019-11-20, kl 15.30 – ca kl 16.30 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll. Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.

2019-11-15 | Ladoksupporten