Ladok

Planerat underhåll i Jira

Onsdag, 2022-01-19, kl 15.30 – torsdag 2022-01-20 ca kl 08.00 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll.

Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan under kontorstid nås via supporttelefonen.

2022-01-18 | Ladoksupporten