Ladok

Planerat underhåll i Jira

Onsdagen, 2021-05-12, kl 16.00 – ca kl 16.30 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll.

Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.

2021-05-10 | Ladoksupporten