Ladok

Planerat servicefönster i Ladok – testmiljö

2022-11-28 kl. 04:00-05:00 kommer Ladok – testmiljö att stängas ned för serverunderhåll. Under pågående servicefönster kommer miljön inte att vara tillgänglig.

2022-11-16 | Automatiska systemmeddelanden