Ladok

Planerad uppgradering i nya Ladok – produktionsmiljö till version 1.0.0

Torsdag, 2018-03-15 från 03.30 till kl  11.00 (Obs, tiden!) kommer produktionsmiljön att påverkas av en uppgradering. Uppgraderingen är omfattande och kommer därför tyvärr att ta längre tid att genomföra. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 11.00 kommer miljön fungera normalt igen.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-03-13 | Ladoksupporten