Ladok

Planerad uppgradering i Jira

Onsdag, 2019-10-09, kl 08.00 – kl 14.00 kommer ärendehanteringsverktyget Jira påverkas av en uppgradering. Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen under hela dagen.

2019-10-07 | Ladoksupporten