Ladok

Planerad uppgradering i Jira

Onsdag, 2019-09-04, kl 08.00 – ca kl 13.00 kommer ärendehanteringsverktyget Jira påverkas av en uppgradering. Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen under hela dagen.

2019-08-28 | Ladoksupporten