Ladok

Planerad uppgradering av Confluence och Jira

I morgon onsdag, 2023-05-24, från kl 12.00 till ca kl 15.00 kommer vårt ärendehanteringssystemet Jira vara stängt p.g.a. uppgradering. Under tiden kommer läskopia att finnas på https://jira-stage.its.umu.se.
Under denna tid kommer det inte att gå att lägga in supportärenden, vid brådskande ärenden till gemensamma Ladoksupporten uppmanas att använda supporttelefonen istället.

Dagen därpå, torsdag 2023-05-25, kommer våra dokumentationsytor, inklusive Systemdokumentationen, på Confluence vara stängda p.g.a. uppgradering mellan kl 12 och ca kl 14.

 

2023-05-23 | Ladoksupporten