Ladok

Planerad uppdatering till version 0.87 och IK-körning i MIT-IK, torsdag, 31/8 från kl 09.00

Torsdag, 31/8, på morgonen från kl 09.00, kommer MIT-IK påverkas av en uppgradering. När uppgraderingen är klar startas en IK-körning. Under tiden uppgradering och IK-körning pågår kommer miljön inte att vara tillgänglig.

 

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

 

2017-08-31 | Ladoksupporten