Ladok

Planerad uppdatering i Jira, 170607

Onsdag 170607 kommer projekt- och supportstödsverktyget JIRA påverkas av en uppgradering. Jira stängs ned på morgonen och öppnas sedan i läsläge, så snart det första arbetet är klart, troligtvis ca kl 10.

Under eftermiddagen pekas Jira om till en ny uppdaterad instans. Inloggade användare behöver då logga ut och in på nytt.

Under tiden uppgraderingen pågår nås Ladoksupporten via telefon.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-06-05 | Ladoksupporten