Ladok

Planerad uppdatering av databasen i Ladok – utbildningsmiljö

Tisdag, 201124 från kl 04.00 till kl 11.00 kommer Ladok – utbildningsmiljö påverkas av en uppgradering/uppdatering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

I samband med uppgraderingen av utbildningsmiljön kommer även en nya databaskopia från produktionsmiljön att läsas in.

Senast kl 11.00 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

2020-11-11 | Ladoksupporten