Ladok

Planerad driftstörning LadokPing och Resultatleveransen

Onsdag 2018-06-13 kl 08.00- kl 11.00 har driftcentralen vid Uppsala Universitet servicefönster för gamla Ladok. Det innebär att:

  • Information från påverkade lärosäten inte kommer presenteras i LadokPing.
  • För berörda lärosäten kommer Resultatleveransen inte vara tillgänglig under denna period.

Senast kl 11.00 ska miljöerna fungera som vanligt.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

2018-05-31 | Ladoksupporten