Ladok

Planerad åtgärd i nya Ladok – produktionsmiljö

Idag, 2017-10-26 från kl 15 till preliminärt onsdag 1/11 kl 11 kommer inaktivering av ändringar i identitetsuppgifter att ske nya Ladok – produktionsmiljö.

Syftet är att säkerställa att inga ändringar kan göras i nya Ladok som äventyrar överensstämmelsen med gamla Ladok för de produktionssättande lärosätena Stockholms universitet och Konstfack.

Under inaktiveringen går det inte att byta personnummer, ersätta studentidentitet eller skapa alias i nya Ladok. 

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-10-26 | Ladoksupporten