Ladok

Planerad åtgärd i ärendehanteringsverktyget Jira

Onsdag 2018-12-12 från kl 08.00 till kl 09.00 kommer ärendehanteringsverktyget Jira påverkas av en uppgradering.

Under denna period kommer Jira inte att vara tillgänglig.

2018-12-10 | Ladoksupporten