Ladok

Planerad åtgärd i ärendehanteringsverktyget Jira

Idag från kl 08.00 till ca kl 08.30 kommer ärendehanteringsverktyget Jira påverkas av en uppgradering.

Under denna period kommer Jira inte att vara tillgänglig.  

 

2018-10-10 | Ladoksupporten