Meddelanden

november

2022-11-16

Planerat servicefönster i Ladok – integrationstestmiljö

Automatiska systemmeddelanden

2022-11-25 kl. 04:00-05:00 kommer Ladok – integrationstestmiljö att stängas ned för serverunderhåll. Under pågående servicefönster kommer miljön inte att vara tillgänglig.

2022-11-15

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 2.4.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-15

Ny version i Ladok – testmiljö – 2.4.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-15

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.4.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-15

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 2.4.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-14

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 2.4.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-14

Ny version i Ladok – testmiljö – 2.4.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-14

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.4.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-14

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 2.4.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-11-09

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 2.4.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation