Meddelanden

september

2022-09-21

Fortsatt driftstörning i Ladok -produktionsmiljö

Ladoksupporten

Det är fortsatt problem med överföringen av filer till SCB. Vi fortsätter felsöka tillsammans med SCB.

Vi återkommer när det finns ny information.

2022-09-21

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 2.0.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-09-21

Ny version i Ladok – testmiljö – 2.0.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-09-21

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.0.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-09-21

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 2.0.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-09-20

Fortsatt driftstörning i Ladok -produktionsmiljö

Ladoksupporten

Det är fortsatt problem med överföringen av filer till SCB. Vi fortsätter felsöka tillsammans med SCB.

Vi återkommer senast imorgon kl.12.00 med mer information.

2022-09-20

Fortsatt driftstörning i Ladok-produktionsmiljö

Ladoksupporten

Det är fortsatt problem med överföringen av filer till SCB. Felsökning pågår tillsammans med SCB.

Vi återkommer senast kl.16.00 med mer information.

2022-09-19

Pågående driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Vi har just nu en driftstörning i Ladok – produktionsmijö. Det är för närvarande problem med överföringen av filer till SCB. Felsökning pågår tillsammans med SCB.

Vi återkommer senast imorgon kl. 10:00 med mer information.

2022-09-16

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 2.0.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-09-16

Ny version i Ladok – testmiljö – 2.0.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation