Meddelanden

oktober

2017-10-27

Planerad uppgradering MIT-Demo till 0.91

Ladoksupporten

Måndag 30/10 från kl 05.30 – 12.00  kommer  MIT-Demo påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Efter kl 12.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-10-26

Nya Ladok – produktionsmiljö – Uppgradering till version 0.91.1 är klar

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av nya Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

2017-10-26

Planerad uppgradering och IK-körning i MIT-IK

Ladoksupporten

Fredag 27/10 från kl 05.30 till kl 12 kommer MIT-IK påverkas av en uppgradering. Om allt går bra kommer en IK-körning att startas kl 18.

Under tiden uppgradering och IK-körning pågår kommer miljön inte att vara tillgänglig. IK-körningen beräknas vara klar måndag morgon. 

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-10-26

Planerad åtgärd i nya Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Idag, 2017-10-26 från kl 15 till preliminärt onsdag 1/11 kl 11 kommer inaktivering av ändringar i identitetsuppgifter att ske nya Ladok – produktionsmiljö.

Syftet är att säkerställa att inga ändringar kan göras i nya Ladok som äventyrar överensstämmelsen med gamla Ladok för de produktionssättande lärosätena Stockholms universitet och Konstfack.

Under inaktiveringen går det inte att byta personnummer, ersätta studentidentitet eller skapa alias i nya Ladok. 

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-10-25

Planerad uppgradering i nya Ladok – produktionsmiljö till version 0.91

Ladoksupporten

Torsdag 26/10 från kl 08.00 till 11.00 kommer nya Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Efter kl 11.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-10-25

Nya Ladok – testmiljö – Uppgradering till version 0.91 är klar

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av nya Ladok – testmiljö färdig och miljön är redo att användas.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

2017-10-24

Planerad uppgradering nya Ladok – testmiljö till version 0.91

Ladoksupporten

Onsdag 25 /10 från 05.30 till kl 12 kommer nya Ladok – testmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Efter kl 12  kommer miljön fungera normalt igen.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-10-24

IK-körningen i MIT-IK är klar

Ladoksupporten

Nu är IK-körningen färdig och miljön är redo att användas.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

 

2017-10-23

Förtydligande: Produktionssättning för Stockholms universitet och Konstfack 30/10-1/11

Ladoksupporten

För att genomföra produktionssättningen av Stockholms universitet och Konstfack behöver vi hålla nya Ladok produktionsmiljö stängd under totalt ett dygn under perioden 31/10-6/11.

Om den planerade tidpunkten för stängning, från kl 16 tisdag 31/10 till kl 16 onsdag 1/11, inte kan genomföras vill vi därför redan nu avisera om att stängningen istället kan senareläggas under perioden fram till 6/11.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ladoksupporten

2017-10-23

Produktionssättning för Stockholms universitet och Konstfack 30/10-1/11

Ladoksupporten

Stockholms universitet och Konstfacks produktionssättning planeras till perioden 30/10-1/11.

Som vi tidigare informerat om finns viss osäkerhet i hur lång tid produktionssättningen tar. Det beror på att de datamängder som nu ska konverteras är lika stora som hela den mängd data vi redan har i produktionsmiljön för nya Ladok för 11 lärosäten.

Målsättningen är att stänga produktionsmiljön från kl 16 tisdag 31/10 till kl 16 onsdag 1/11. Det är i dagsläget inte säkert att den tidplanen håller. Vi aviserar därför att produktionsmiljön för nya Ladok kan behöva tas ner under ca ett dygn under perioden 31/10 – 6/11. Ett driftmeddelande kommer att skickas ut dagen innan produktionsmiljön tas ner.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ladoksupporten