Meddelanden

april

2018-04-11

Pågående uppgradering i MIT-Integration till version 1.1.1

Ladoksupporten

Just nu, fram till senast kl 08.00 fredag 2018-04-13, pågår en uppgradering av MIT-Integration till version 1.1.1. Miljön uppdateras samtidigt med nytt data. Under tiden uppgraderingen pågår kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 08.00 på fredag kommer miljön fungera normalt igen.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-04-10

Nya Ladok – testmiljö – Uppgradering till version 1.2.0 är klar.

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av nya Ladok – testmiljö färdig och miljön är redo att användas.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

 

2018-04-10

Planerad uppgradering i nya Ladok – produktionsmiljö till version 1.2.0

Ladoksupporten

Torsdag 12/4 kl 05.30 till 09.00 kommer nya Ladok produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09.00 kommer miljön fungera normalt igen.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-04-10

Nya Ladok – testmiljö uppgradering ej klar.

Ladoksupporten

Uppgraderingen av nya Ladok – testmiljö pågår fortfarande och ny beräknad tid är kl 13.00

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

 

2018-04-09

Planerad uppgradering i nya Ladok – testmiljö till version 1.2.0

Ladoksupporten

Tisdag 10/4 kl 05.30 till 11.00 kommer nya Ladok testmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 11.00 kommer miljön fungera normalt igen.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-04-05

Nya Ladok – produktionsmiljö – Uppgradering till version 1.1.1 är klar.

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av nya Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

 

2018-04-04

Temporär utbildningsmiljö- utb3 – Uppgradering till version 1.1.0 är klar

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Temporär utbildningsmiljö- utb3 färdig och miljön är redo att användas.

Allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

2018-04-03

Extra uppgradering i nya Ladok – produktionsmiljö till version 1.1.1

Ladoksupporten

Torsdag, 2018-04-05 från kl 05:30 till kl 09:00 kommer nya Ladok – produktionsmiljö påverkas av en extra uppgradering för att hantera problem kopplade till uppdateringar av folkbokföringsuppgifter. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09:00 kommer miljön fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-04-03

Nya Ladok – utbildningsmiljö – Uppgradering till version 1.1.0 är klar.

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av nya Ladok – utbildningsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

 

2018-04-03

Pågående driftstörning i uppdateringar av folkbokföringsuppgifter i nya Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Just nu har vi problem att läsa in uppdateringar av folkbokföringsuppgifter i nya Ladok. Det har lagts väldigt många beställningar på hämtning av uppdateringar för alla studenter på lärosäte, vilket gör att vi inte kommer i kapp med att läsa in dessa.

För att komma till rätta med problemet behöver vi därför tillsvidare stänga möjligheten för respektive lärosäte att själv beställa uppdateringar för alla studenter på sitt lärosäte. Detta genomförs nu i eftermiddag.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte