Meddelanden

oktober

2021-10-19

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.76.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-10-13

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.76.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-10-13

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.76.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-10-13

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.76.2

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-10-13

Förlängt servicefönster i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Uppgraderingen tar längre tid än beräknat.

Vi återkommer senast 10:00 med mer information.

2021-10-13

Förlängt servicefönster i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Uppgraderingen tar längre tid än beräknat.

Vi återkommer senast 09:00 med mer information.

2021-10-13

Förlängt servicefönster i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Uppgraderingen tar längre tid än beräknat.

Vi återkommer senast 08:00 med mer information.

2021-10-13

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.76.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-10-12

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.76.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-10-11

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.76.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation