Ladok

Pågående uppgraderingar av MIT-IK och MIT-Demo

MIT-IK: Uppgraderingen av MIT-IK pågår fortfarande. Den förväntas bli klar under dagen och därmed startas en IK-körning.

MIT-Demo: Uppgraderingen av MIT-Demo pågår fortfarande. Den förväntas bli klar 14.00 och därmed blir miljön tillgänglig.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-10-30 | Ladoksupporten