Ladok

Pågående uppgradering i MIT-Integration till version 1.1.1

Just nu, fram till senast kl 08.00 fredag 2018-04-13, pågår en uppgradering av MIT-Integration till version 1.1.1. Miljön uppdateras samtidigt med nytt data. Under tiden uppgraderingen pågår kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 08.00 på fredag kommer miljön fungera normalt igen.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-04-11 | Ladoksupporten