Ladok

Pågående driftstörning som påverkar samtliga Ladokmiljöer

Det verkar vara en driftstörning i nätverket som påverkar Ladoks miljöer. Vissa lärosäten verkar inte ha några problem medans andra får timeout ibland. Symptomen tyder på att det är något problem i Sunet.

Felsökning pågår.

2023-02-09 | Ladoksupporten