Ladok

Pågående driftstörning i prenumerationer från Ladok.se

Driftmeddelanden och prenumerationer via Ladok.se har sedan ett par dagar inte nått ut via mejl.

Arbete för att åtgärda problemet pågår.

Eventuella driftmeddelanden om driftstörningar skickas tillsvidare ut via alternativ kontaktlista för prenumeranter på driftmeddelanden för Ladok-produktionsmiljö.

Vi återkommer så snart problemet är löst.

2021-06-09 | Ladoksupporten