Ladok

Åtgärdat driftsstopp

Produktionsmiljön för Ladok har nu startats upp och öppnats för användare.
Även Testmiljön för Ladok har startats upp.

Övriga Ladok-miljöer startas upp allt eftersom.
Vi återkommer med information via driftmeddelande på ladok.se när respektive miljö åter är igång.

Har du frågor?
Kontakta den gemensamma Ladoksupporten.

Studenter, lärare och administratörer kontaktar sin lokala support på lärosätet.

 

2018-08-15 | Ladoksupporten