Ladok

Pågående driftstörning i Ladoks miljöer, Jira och Confluence.

Det kan för närvarande upplevas problem att logga in i Ladoks miljöer, Jira och Confluence mfl tjänster. Inloggningstjänsten Seamless access är inte tillgänglig.

Ladoks tjänster och miljöer är fortsatt tillgängliga för redan inloggade. 

Vi återkommer senast kl 14.00 med mer information.

2021-06-08 | Ladoksupporten