Ladok

Pågående driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Vi har just nu en driftstörning i Ladok – produktionsmijö. Det innebär att hubbling i NyA ibland misslyckas med hämtning från Ladok.

Orsaken till problemet är lokaliserat och planeras åtgärdas under dagen eller tidigt fredag morgon.

2023-11-09 | Ladoksupporten