Ladok

Pågående driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Vi har just nu en driftstörning i Ladok – produktionsmiljö. Det kan innebära att systemfel uppkommer vid arbete i miljön.

Vi återkommer senast kl 10:00 med mer information.

2019-10-11 | Ladoksupporten