Ladok

Pågående driftstörning i Ladok – integrationstestmiljö

Uppföljningsdatabasen är för närvarande inte tillgänglig i Ladok-integrationstestmiljö.

Arbete med åtkomst och återläsning av data pågår, återupptas på måndag vid behov.

 

2019-12-06 | Ladoksupporten