Ladok

Pågående driftstörning i Jira och Confluence

Vi har just nu en driftstörning i ärendehanteringsverktyget Jira och verktyget för dokumentationsytor Confluence. Det innebär att verktygen inte är tillgängliga för närvarande.

Vi återkommer senast kl 10.00 med mer information.

 

2019-05-27 | Ladoksupporten