Ladok

Nya Ladok – testmiljö – Uppgradering till version 1.8 är klar.

Nu är uppgraderingen av nya Ladok – testmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Ingen ny kopia från produktion är inläst. Det innebär att KTH/SH inte finns inlagd i miljön. Inläsningen av en ny kopia från produktion kommer ske vid ett senare tillfälle.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

 

2018-07-03 | Ladoksupporten