Ladok

Nya Ladok – MIT-integration- Uppgradering är klar.

Nu är uppgraderingen av nya Ladok – MIT-Integration  färdig och miljön är redo att användas.
Pga långa dbmigrereringstider är systemet upgraderat fram till  0.99.4. Återstående uppgraderingar kommer ske vid ett senare tillfälle.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

 

2018-03-23 | Ladoksupporten