Ladok

MIT-Integration – Uppgradering till version 1.2.0 är nu helt klar

Uppgraderingen av MIT-Integration till version 1.2.0 är nu helt klar.

Inläsningen av de befintliga lärosätenas användare och behörigheter är nu färdig. Miljön är tillgänglig och redo att användas.

 

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

2018-04-16 | Ladoksupporten