Ladok

MIT-Integration – Uppgradering till version 0.94.2 är klar

Uppgraderingen av MIT-Integration har kunnat göras i flera steg och vi hann fram till version 0.94.2. Vi kommer fortsätta med återstående uppgraderingar vid ett senare tillfälle.
Miljön är färdig  är redo att användas. 

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

2018-01-25 | Ladoksupporten