Ladok

MIT-demo Uppgradering ej klar.

Uppgraderingen av MIT-Demo pågår fortfarande.  Ny beräknad tid är kl 13.00

 

2018-02-05 | Ladoksupporten