Ladok

Läsläge i produktionsmiljön

Produktionsmiljön för nya Ladok är fortfarande i läsläge, vilket innebär att miljön kommer att tas ner för att åtgärda det. Den beräknas vara igång igen senast kl 13.00.

2017-09-20 | Ladoksupporten