Ladok

Ladok – utbildningsmiljö, Uppgradering ej klar.

Uppgraderingen av Ladok – utbildningsmiljö pågår fortfarande. Ny tid beräknas till kl 11.00.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

2020-02-06 | Ladoksupporten