Ladok

Ladok – utbildningsmiljö – Uppgradering avbruten.

Uppgraderingen av Ladok – utbildningsmiljö är avbruten.

Miljön är återställd till föregående version och är färdig att använda igen.

 

2019-04-16 | Ladoksupporten