Ladok

Ladok – testmiljö- Uppgradering till version 1.13 är klar.

Nu är uppgraderingen av Ladok – testmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

 

2018-10-09 | Ladoksupporten