Ladok

Ladok – testmiljö – Uppgradering pågår fortfarande.

Uppgraderingen av Ladok – testmiljö pågår fortfarande. Ny tid beräknas till kl 13.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

 

2018-11-20 | Ladoksupporten