Ladok

Ladok – testmiljö – uppgraderad till version 1.28.3

Ladok – testmiljö, har idag uppgraderats från version 1.28.1 till version 1.28.2 och därefter till version 1.28.3. Uppgraderingarna har varit sk online-uppgraderingar. I version 1.28.3 ingick en rättning i Utdata avseende problem med att ta ut adresslistor.

Versionsinformation för version 1.28.3 kommer att publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation så snart som möjligt.

2019-05-28 | Ladoksupporten