Ladok

Ladok – testmiljö – serverflytt och uppgradering till version 1.28 är klar.

Nu är serverflytten och uppgraderingen av Ladok – testmiljö färdig och miljön är redo att användas.  Databaskopian är några dagar gammal. Serverflytten  medförde nya ip adresser så upplever ni problem kan ni behöva starta browsern.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

 

2019-05-21 | Ladoksupporten