Ladok

Ladok – produktionsmiljö – Rättning i Examen

Måndag, 2019-02-11 kl 09.30 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en rättning i tjänsten Examen för att hantera problem kopplade till ett fel i REST API för kursbevis. Rättningen innebär en mindre störning i samband med omstart av tjänsten.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation så snart som möjligt efter rättningen är genomförd.

2019-02-08 | Ladoksupporten