Ladok

Ladok – integrationstestmiljö – Uppgradering till version 1.25 är klar.

Nu är uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö färdig och miljön är redo att användas.

En ny produktionskopia är inläst. Integrationsanvändare och behörigheter är flyttade.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

 

2019-04-08 | Ladoksupporten