Ladok

Ladok – Integrationstestmiljö – Uppgradering avbruten.

Uppgraderingen av Ladok – integrationstestmiljö är avbruten.

Miljön är återställd till föregående version och är färdig att använda igen.

 

2019-04-08 | Ladoksupporten