Ladok

Intyg över förväntat deltagande

När produktionsmiljön uppdaterades till version 0.85 igår fungerade inte det nytillkomna intyget över förväntat deltagande. Nu är den nationella dokumentmallen som krävs tillagd, så nu ska det fungera. För att kunna få ut intyget måste dock lärosätena först skapa en lokal dokumentkonfiguration som kopplas till den nationella mallen.

2017-07-07 | Ladoksupporten