Ladok

Inte möjligt att skapa interimspersonnummer i Ladok produktionsmiljö version 1.8.0

Det har upptäckts en bugg i version 1.8.0 som medför att det inte är möjligt att skapa interimspersonnummer (så kallade T-nr) i produktionsmiljön. För de lärosäten som använder NyA finns en workaround, att använda antagningssystemet för att generera interimspersonnummer. Vi jobbar för att åtgärda buggen i version 1.9.0 som finns i produktionsmiljön 16/8.

Har du frågor?
Kontakta den gemensamma Ladoksupporten.

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte.

2018-07-06 | Ladoksupporten