Ladok

Inställd uppdatering av Jira idag, 2017-06-07

Uppgraderingen av projekt- och supportstödsverktyget Jira, idag 2017-06-07, ställs in på grund av sjukdom.

Verktyget kan fortsatt användas som vanligt.

Vi återkommer när ett nytt datum för uppgraderingen har planerats in.

 

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-06-07 | Ladoksupporten