Ladok

Information om driftstörningen i Ladok-produktionsmiljö

I samband med uppgraderingen till version 1.39.1 har åtgärder införts för att hantera problemet med långa svarstider och felmeddelanden i bland annat Resultattjänsten. Vi bevakar fortsatt prestandan i miljön och eventuella behov av ytterligare åtgärder.

2019-12-17 | Ladoksupporten