Ladok

Information om driftstörningarna i Ladok – produktionsmiljö

Analys och åtgärder av problemen har pågått under dagen. För närvarande fungerar miljön normalt. Vi fortsätter bevaka miljön och vidtar ytterligare åtgärder vid behov.

2021-02-02 | Ladoksupporten